Documente mobilitate Erasmus+ pentru cadre didactice

sau personal administrativ

Documente ERASMUS+ personal universitar

• Cerere de înscriere [doc] [pdf]
• Fișa de selecție personal universitar [doc] [pdf]
• Declarație pe proprie răspundere [doc] [pdf]
• Scrisoare de intenție [doc] [pdf]
• Cerere rectorat pt. activități didactice [doc] [pdf]
• Cerere fecultate/decan pt. activități didactice [doc] [pdf]
• Cerere virament bancar mobilitate Erasmus+ 2023 [doc][pdf]

• Acord publicare fotografii [doc] [pdf]
• Acord privind utilizarea datelor personale [doc] [pdf]
• Confirmation attendance  (STA) / (STT) [doc] [pdf]

• Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching [doc]
• Mobility Agreement – Staff Mobility for Training [doc]
• CV în format Europass
• Copie CI

Erasmus+ este noul Program UE pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027