Erasmus Policy statement

Tibiscus University, Timisoara, Romania
Erasmus ID code RO TIMISOA07
EACEA-03-2020 ECHE-FP-2020

ERASMUS POLICY STATEMENT

Programul Erasmus a fost introdus în universitatea noastră în anul universitar 2007-2008 odată cu obținerea Cartei Erasmus. Primele acorduri interinstituționale au fost semnate pe baza colaborării profesionale a cadrelor didactice din universitatea noastră. Din participarea la manifestări comune în care au fost implicate personalități din alte universități europene, manifestări precum conferințe, proiecte de cercetare și schimb de experiență au rezultat și alte parteneriate internaționale și multe acorduri cu universități și instituții de formare din Europa.
Obiectivul principal al Universității Tibiscus din Timișoara este internaționalizarea procesului educațional, implicând specialiști în procesul de predare și învățare și în dezvoltarea cercetării instituționale.
Prin Spațiul European de Educație, Biroul Erasmus+ Tibiscus își propune să îmbunătățească: multilingvismul, competențe digitale și tehnologice, abilități interpersonale, capacitatea de a adopta noi competențe, cetățenie activă, antreprenoriat, conștientizare și exprimare culturală – competențe cheie necesare pentru îndeplinirea personală, un stil de viață sănătos și durabil, angajabilitate, cetățenie activă și incluziune socială.
Pentru a atinge aceste obiective, Biroul Erasmus+ Tibiscus își propune să implementeze o structură de învățare creativă, orientată internațional și a unei curriculle la toate facultățile și departamentele, în conformitate cu conceptul universitar modern. În acest scop, Biroul Erasmus+ Tibiscus stimulează învățarea limbilor străine, introduce în educație și formare conceptul de conștientizare a limbii și identifică și promovează metode de învățare inovatoare, inclusive și multilingvistice, folosind instrumente și platforme la nivelul UE. Mobilitatea este o parte importantă a educației și tehnologia digitală este esențială pentru îmbunătățirea acesteia în continuare.
Prin dezvoltarea unei infrastructuri e-learning pentru învățământ online și la distanță, Biroul Erasmus+ Tibiscus are capacitatea de a implementa și promova mobilități pe toate programele de studii. Universitatea își propune o infrastructură de cercetare diversificată care să poată permite tinerilor să prospere pe piața muncii moderne într-un mediu interdisciplinar, oferind posibilitatea de a accesa educație de înaltă calitate, indiferent de mediul socio-economic care se suprapune cu viziunea Spațiului European de Educație. Aceste oportunități oferă mobilitate de stagiu și schimb de experiență ce favorizează dezvoltarea competențelor și experiențelor importante pentru participarea activă în societate și pe piața muncii.
Inițiativa universităților europene urmărește ca universitățile, studenții, cercetătorii, companiile multinaționale, organismele locale și cetățenii să fie capabili să co-creeze căi educaționale originale și soluții inovatoare relevante pentru provocări de modernizare a societății.
Universitatea își propune să trimită cât mai mulți studenți în străinătate cel puțin pentru un semestru folosind fondurile programului Erasmus+. Conform Cartei Erasmus+ pentru învățământul superior 2021-2027, universitatea trebuie să asigure personalului un sprijin de înaltă calitate în pregătirea cererilor pentru proiecte de mobilitate și proiecte de cooperare, pentru a respecta standardele de calitate definite în ECHE pentru activitățile de mobilitate și cooperare și participanții lor din cadrul instituției de învățământ superior și să ofere sprijin și monitorizare în timpul și după faza de implementare a proiectelor de mobilitate și cooperare în ceea ce privește implicarea managementului, resurselor și personalul implicat implementarea programului Erasmus+.
Planul strategic al Universității Tibiscus recunoaște că Programul Erasmus+ este unul dintre elementele centrale ale politicii și strategiei sale instituționale pentru internaționalizare și asigură că instituția va promova și sprijini mobilitatea studenților și a întregului personal, în special pentru persoanele cu mai puține oportunități și va dezvolta activitățile integrate de învățare transnațională (programe de cursuri comune, studii comune etc.).
Prin Biroul Erasmus+ Tibiscus se recunoaște importanța și vizibilitatea rezultatelor obținute de studenții și cadrele didactice implicate în mobilitate individuală sau în proiecte de cooperare cu partenerii strategici prin îmbunătățirea performanțelor internaționale, așa cum se prevede în Carta Erasmus+ pentru învățământul superior 2021-2027.

Erasmus+ este noul Program UE pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027